UPDH

Poštovani klijenti,

Udruga privatnih detektiva Hrvatske (UPDH) upozorava korisnike detektivskih usluga na pojavu raznih zaštitarskih i drugih tvrtki koje nude usluge iz domene detektivske djelatnosti, a da nemaju potrebna odobrenja od MUP-a što je propisano Zakonom o privatnim detektivima (čl.2. i čl.3).

Sukladno navedenom, ako posao privatnog detektiva obavljaju osobe koje za to nemaju ovlasti, prikupljeni podaci neće imati težinu dokaza te se neće moći koristiti u sudskim postupcima i sl. Osobe koje obavljaju detektivsku djelatnost bez odobrenja MUP-a čine prekršaj iz čl. 35. st.1. Zakona o privatnim detektivima.

Ako želite biti sigurni da angažirate i plaćate licenciranog privatnog detektiva, predlažemo da tražite osobu da vam pokaže detektivsku iskaznicu (u nastavku pogledajte izgled detektivske iskaznice).

Popis licenciranih privatnih detektiva koji su članovi Udruge privatnih detektiva Hrvatske (UPDH), a samim tim i potpisnici etičkog kodeksa UPDH možete vidjeti OVDJE.

S poštovanjem,

Predsjednik UPDH

Privatni detektiv

Siniša Patačko, dipl.kriminalist

Detektivska iskaznica
UDRUGA PRIVATNIH DETEKTIVA HRVATSKE
10000 Zagreb, Biankinijeva 17, MB 2326825
www.updh.hr e-mail: info@updh.hr

UDRUGA PRIVATNIH DETEKTIVA HRVATSKE je strukovna i interesna organizacija privatnih detektiva, djeluje u skladu sa zakonima i drugim pravnim propisima koji uređuju detektivsku djelatnost, svojim Statutom i drugim propisima koji su usmjereni ka razvoju i promidžbi detektivske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Detektivskom djelatnošću smatra se prikupljanje i obrada podataka i dokazala, prema odredbi Zakona o privatnim detektivima (’‘Narodne novine’’ broj 24/09).

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske